31-01-40 - SOp

 310140 
 PLD 694D 


FSO 125p 1500 

Jednostka: ZZSP Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku
Teren operacyjny: KRSP Płock
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; tzw "nowy" zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdjęcie wykonano w 1989 roku
Fot. Archiwum ZSP PKN Orlen Płock
Fotografię nadesłał Wiesław Majewski