35-02-33 - GPr-3000

 350233 


Jelcz 315M Total PLF 3000 

Rocznik: 1973
Jednostka: ZZSP Zak?ady Chemiczne "Organika" w Nowej Sarzynie
Teren operacyjny: KRSP Le?ajsk
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdj?cie wykonane w latach 90, kiedy pojazd by? ju? w strukturach PSP.
Fot. Ryszard Rze?nik