31-01-36 - GBA 0,8/16

 310136 
 PLA 365C 


Magirus-Deutz 170 LF 16 

Jednostka: ZZSP Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku
Teren operacyjny: KRSP Płock
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Zdjęcie wykonane w 1987 roku
Fot. Archiwum ZSP ORLEN