31-01-42 - SH-18

 310142 
 PLA 053B 


Star 266 PM 18P  

Rocznik: 1976
Jednostka: ZZSP Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku
Teren operacyjny: KRSP Płock
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; tzw "nowy" zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdjęcie wykonano w 1987 roku
Fot. Archiwum ZSP PKN Orlen Płock
Fotografię nadesłał Wiesław Majewski