(5) - GSBM 2000/8

 (5) 


Jelcz 002 

Jednostka: ZZSP Zakładów Chemicznych "Oświęcim"
Oznaczenie operacyjne: sprzed 1973 roku
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1960 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy pulsacyjne Elektra LB 2
Sygnalizacja dźwiękowa: syrena jednotonowa

Zdjęcie wykonane w latach 60.
Fot. Archiwum ZZSP ZCh Oświęcim