31-30-01 - GLBM 0,4/4

 313001 
 PLA 453B 


Żuk A151  

Jednostka: ZZSP Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku
Teren operacyjny: KRSP Płock
Oznaczenie operacyjne: system 76 - zasób II
Schemat malowania; tzw "nowy" zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdjęcie wykonano w 1987 roku
Fot. Archiwum ZSP PKN Orlen Płock