30-06-40 - GPr-1500

 300640 


Star 29 KZWM 

Jednostka: ZZSP Zakład Gospodarki Produktami Naftowymi CPN nr.1 w Koluszkach
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie współczesne.
Fot. Internauta z naszego fanpage`a