43-04-32 - GPr-1500

 430432 


Star 29 KZWM 

Jednostka: ZZSP Huta im. Lenina - Wydział zamiejscowy w Bochni
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma SDS

Zdjęcie współczesne.
Fot. Internet