46-01-37 - GCBA 11/55

 460137 
 WLA 215E 


Bedford TM 2600 Chubb Fire 

Jednostka: ZZSP Zakładów Azotowych "Włocławek" we Włocławku
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Zdjęcie współczesne
Fot. Internet