24-05-12 - GBAPr 1,5/2/750

 240512 
 LDA 796O 


Star 244 Rosenbauer ULF 

Jednostka: ZSP Łódź - Oddział III
Teren operacyjny: KRSP Łódź-Polesie
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Zdjęcie wykonane w 1980 roku podczas badań pojazdu w OBR OP w Józefowie k. Otwocka
Fot. Z. Wiśniewski