38-00-04 - SOp

 380004 
 SKB 551N 


UAZ 469B 

Jednostka: KWSP Skierniewice
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdjęcie wykonane 1 maja 1986 podczas pochodu ulicami Rawy Mazowieckiej.
Fot. Archiwum KRSP w Rawie Maz