47-18-31 & 47-18-30 - GBA 3,5/16 & APL 200

 471831 

 471830 


Skoda 706 CAS16 & Meteor Hi-Ex 200 SAP 

Jednostka: ZZSP Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Organicznego "Organika-Rokita"
w Brzegu Dolnym (woj. wrocławskie)
Teren operacyjny: KRSP Wołów
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Zdjęcie wykonane w drugiej połowie lat 70 podczas ćwiczeń przeprowadzonych na terenie zakładu.
Zdjęcie nadesłał Grzegorz Kubala