47-18-31 & 47-18-30 - GBA 3,5/16 & APL 200

 471831 

 471830 


Skoda 706 CAS16 & Meteor Hi-Ex 200 SAP 

Jednostka: ZZSP Nadodrza?skich Zak?adów Przemys?u Organicznego "Organika-Rokita"
w Brzegu Dolnym (woj. wroc?awskie)
Teren operacyjny: KRSP Wo?ów
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Zdj?cie wykonane w drugiej po?owie lat 70 podczas ?wicze? przeprowadzonych na terenie zak?adu.
Zdj?cie nades?a? Grzegorz Kubala