47-18-34 - GCBA 8,5/48

 471834 


Tatra 148 Rosenbauer SLF 8500 

Jednostka: ZZSP Nadodrza?skich Zak?adów Przemys?u Organicznego "Organika-Rokita"
w Brzegu Dolnym (woj. wroc?awskie)
Teren operacyjny: KRSP Wo?ów
Oznaczenie operacyjne: system 76
Zdj?cie wykonane w latach osiemdziesi?tych.
Zdj?cie nades?a? Grzegorz Kubala