X-23-31 - GBAM 2/8+8

 X-2331 
 XK-6861 


Jelcz 028 


Jednostka: ZZSP Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Organicznego "Organika-Rokita"
w Brzegu Dolnym (woj. wrocławskie)
Oznaczenie operacyjne: system 73
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma oraz syrena jednotonowa

Zdjęcie wykonane około 1974 roku podczas ćwiczeń zakładowej straży
Zdjęcie nadesłał Grzegorz Kubala