14-12-13 - GPr-1500

 141213 


Star 29 KZWM 

Jednostka: ZSP Pszczyna (woj. katowickie)
Oznaczenie operacyjne: system 76
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie współczesne - pojazd należy do zbiorów Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
Fot. Michał Figzał