14-02-19 - GCBA 6/32

 140219 


Jelcz 004 

Jednostka: ZSP Bytom
Schemat malowania: mieszany 73/79
Oznaczenie operacyjne: system 76
Sygnalizacja ?wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3
Sygnalizacja d?wi?kowa: sygna? dwutonowy Belma

Zdj?cie wykonane oko?o 1980 roku.
Fot. Archiwum KRSP w Bytomiu