TA-6240 - SBA 3500/25

 ZZSP MZRiP Płock 
 TA-6240 


Skoda 706 Karosa  

Jednostka: ZZSP MZRiP w Płocku
Teren operacyjny: PKSP Płock
Oznaczenie operacyjne: sprzed 1973 roku
Schemat malowania; tzw "stary" zgodnie z wytycznymi z 1960 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy LB 2 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał jednotonowy

Zdjęcie z lat sześćdziesiątych
Fot. Archiwum MRZiP w Płocku