30-06-10 - GBAM 2/8+8

 300610 


Jelcz 003 

Jednostka: ZSP Koluszki (woj. piotrkowskie)
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego

Zdjęcie wykonane w 1976 roku.
Fot. Archiwum KRSP w Koluszkach