41-01-30 - GBAPr 1/8/750

 410130 
 SZD 813R 


Renault JK 65 Sides 

Jednostka: ZZSP Port Szczecin
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Zdjęcie wykonane w latach 80 na terenie koszar szczecińskiej "portówki".
Fot. Archiwum Portowej Straży Pożarnej Szczecin