47-14-41 - GBA 2,5/16

 471441 
 WRB 738U 


Jelcz 005M 

Rocznik: 1988
Jednostka: ZZSP Jelcza?skich Zak?adów Samochodowych w Jelczu (woj. wroc?awskie)
Teren operacyjny: KRSP O?awa
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja ?wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBX 11 koloru niebieskiego
Sygnalizacja d?wi?kowa: sygna? dwutonowy Belma

Zdj?cie wykonane w 1989 roku.
Fot. Archiwum KGSP