D-01-15 - GSn-900

 D-0115 
 2679-KS 


Star 25 GSn-900 

Jednostka: I Oddział ZSP Kraków
Oznaczenie operacyjne: system 73
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: syrena jednotonowa

Zdjęcie wykonane w 1974.
Fot. Ze zbiorów W. Pilawskiego.