W-01-32 - GBM 2/8

 W-0132 
 WT-9751 


Jelcz 002 

Jednostka: ZZSP Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie
Oznaczenie operacyjne: system 73
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 2 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: syrena jednotonowa

Zdjęcie wykonane 20 maja 1973 roku na terenie koszar żerańskiej ZZSP
Fot. Ze zbiorów Jacka Skorupskiego.