45-05-19/45-02-10 - SCKw

 450519 
 450210 
 WBS 501K 


Jelcz C417K z naczep? do przewozu transportera PTG 61 

Jednostka: ZSP ?widnica\ ZSP Dzier?oniów (woj. wa?brzyskie)
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdj?cie wykonane w 1986 roku.
Ci?gnik siod?owy z ZSP ?widnica, naczepa i transporter z ZSP Dzier?oniów
Fot. Archiwum KGSP