010006 - SD?

 010006 
 WAB 994H 


?uk A1507 WZ? 

Rocznik: 1987
Jednostka: SKSP Warszawa
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja ?wietlna: 3 lampy ostrzegawcze Elektra LBX 11 koloru niebieskiego oraz Tesla
Sygnalizacja d?wi?kowa: sygna? z modulatorem Tesla AZD 500

Zdj?cie wykonane w latach osiemdziesi?tych.
Fot. Archiwum KGSP