010006 - SDŁ

 010006 
 WAB 994H 


Żuk A1507 WZŁ 

Rocznik: 1987
Jednostka: SKSP Warszawa
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: 3 lampy ostrzegawcze Elektra LBX 11 koloru niebieskiego oraz Tesla
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał z modulatorem Tesla AZD 500

Zdjęcie wykonane w latach osiemdziesiątych.
Fot. Archiwum KGSP