01-07-16 - GCBA 8,2/32

 010716 
 WAM 085D 


Tatra 815 Karosa CAS32 

Rocznik: 1989
Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział VII
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Wola
Oznaczenie operacyjne: system 76. Zgodnie z zarządzeniem Komendanta SKSP z 1987 roku,
numer operacyjny umieszczony na drzwiach kabiny.
Schemat malowania: oryginalne fabryczne malowanie Karosy
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBX 11 oraz Tesla koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: modulator z mikrofonem Tesla AZD-500

Zdjęcie wykonane w 1989 roku na terenie koszar VII Oddziału
Fot. Archiwum KGSP