01-06-03 - SOp

 010603 
 WAO 937C 


FSO 125p  

Jednostka: KRSP Warszawa-Żoliborz
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna: lampa ostrzegawcza Elektra LBX 11 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma oraz mikrofon i 2 megafony Unitra Tonsil GDT 14-18/10

Zdjęcie z lat osiemdziesiątych
Fot. Archiwum KGSP