01-19-29 - SH-18

 011929 
 WSA 685B 


Star 29 PM18 

Jednostka: ZSP Otwock - XIX Oddz. SKSP
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w latach osiemdziesiątych.
Fot. Archiwum KGSP