01-20-40 - GPr-3000

 012040 
 WSC 533D 


Jelcz 325 KZWM 

Rocznik: 1987
Jednostka: ZZSP Zak?ady Kineskopowe "Polkolor" Piaseczno (woj. sto?eczne)
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "mieszany" - zgodnie z wytycznymi z 1973 i 1979 roku
Sygnalizacja ?wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBX 11 koloru niebieskiego
Sygnalizacja d?wi?kowa: sygna? dwutonowy Belma oraz modulator elektroniczny

Zdj?cie wykonane w drugiej po?owie lat osiemdziesi?tych.
Fot. Archiwum KGSP