01-20-40 - GPr-3000

 012040 
 WSC 533D 


Jelcz 325 KZWM 

Rocznik: 1987
Jednostka: ZZSP Zakłady Kineskopowe "Polkolor" Piaseczno (woj. stołeczne)
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "mieszany" - zgodnie z wytycznymi z 1973 i 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBX 11 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma oraz modulator elektroniczny

Zdjęcie wykonane w drugiej połowie lat osiemdziesiątych.
Fot. Archiwum KGSP