27-00-01 - SOp

 270001 
 OPB 376U 


FSO 125p Kombi 

Jednostka: KWSP Opole
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa: zestaw Tesla AZD 500

Zdjęcie wykonane w drugiej połowie lat osiemdziesiątych.
Fot. Archiwum KGSP