08-01-16 - SLRt

 080116 
 CZA 855G 


Żuk A11B ZBM 

Jednostka: ZSP Częstochowa
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBX 11 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w latach osiemdziesiątych.
Fot. Archiwum KGSP