01-07-26 - SW-5000

 010726 
 WAL 511U 


Star 266 

Rocznik: 1987
Jednostka: ZSP Warszawa - Oddz. VII
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Wola
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBX 11 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma oraz modulator elektroniczny

Zdjęcie wykonane w drugiej połowie lat osiemdziesiątych.
Fot. Archiwum KGSP