01-07-27 - SCKw

 010727 
 WAL 275S 


Jelcz 325 

Rocznik: 1983
Jednostka: ZSP Warszawa - Oddz. VII
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Wola
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma oraz modulator elektroniczny

Zdjęcie wykonane w drugiej połowie lat osiemdziesiątych.
Fot. Archiwum KGSP