01-01-30 - SOp

 010130 
 WAS 010K 


FSO Polonez SLE  

Jednostka: ZZSP Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Praga Północ
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna: lampa ostrzegawcza Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma oraz mikrofon i 2 megafony Unitra Tonsil GDT 14-18/10

Zdjęcie z lat osiemdziesiątych
Fot. Archiwum KGSP