01-06-27 - SDz-40

 010627 
 WAO 247C 


DST-0402 FAMABA  

Rocznik: 1987
Jednostka: ZSP Warszawa - Oddz. VI
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Żoliborz
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; zgodnie z wytycznymi z 1973 roku

Zdjęcie z lat osiemdziesiątych
Fot. Archiwum KGSP