01-00-09 - SDŁ

 010009 
 WAB 591E 


Żuk A1507 MORS 

Jednostka: SKSP Warszawa
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: 3 lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego oraz Tesla
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał z modulatorem Tesla AZD-500

Zdjęcie wykonane w latach osiemdziesiątych.
Fot. Archiwum KGSP