39-05-60 - GLM-8

 390560 
 SLX 409H 


?uk A-15 

Rocznik: 1971
Jednostka: OSP Postomino (woj. s?upskie)
Teren operacyjny: KRSP S?awno
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja ?wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja d?wi?kowa: syrena jednotonowa oraz sygna?y dwutonowe Belma

Zdj?cie wspó?czesne
Fot. internet