08-04-61 - GBM 3,5/8

 080461 
 CZN 856C 


Star 200 ZBM 

Rocznik: 1988
Jednostka: OSP Krzepice (woj. częstochowskie)
Teren operacyjny: KRSP Kłobuck
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBX 11 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w drugiej połowie lat osiemdziesiątych.
Fot. Archiwum KGSP