37-01-03 - SDŁ

 370103 
 SIL 291D 


Żuk A1507 MORS 

Jednostka: KRSP Łask (woj. sieradzkie)
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: 3 lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w latach osiemdziesiątych.
Fot. Archiwum KGSP