37-01-03 - SD?

 370103 
 SIL 291D 


?uk A1507 MORS 

Jednostka: KRSP ?ask (woj. sieradzkie)
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja ?wietlna: 3 lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja d?wi?kowa: sygna? dwutonowy Belma

Zdj?cie wykonane w latach osiemdziesi?tych.
Fot. Archiwum KGSP