01-19-30 - GCSn-5000

 011930 
 WSA 089D 


Jelcz 325 Techmet 

Rocznik: 1987
Jednostka: ZZSP Instytutu Badań Jądrowych w Świerku (woj. stołeczne)
Teren operacyjny: KRSP Otwock
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Fot. Archiwum KGSP