G-03-30 - GBAM 2/8+8

 G-0330 
 6201-GS 


Jelcz 003 

Jednostka: Portowa Straż Pożarna w Gdyni
Oznaczenie operacyjne: system 73
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma oraz syrena jednotonowa

Zdjęcie wykonane w 1974 roku podczas ćwiczeń zakładowej straży
Fot. Archiwum PSP w Gdyni.