G-03-30 - GBAM 2/8+8

 G-0330 
 6201-GS 


Jelcz 003 

Jednostka: Portowa Stra? Po?arna w Gdyni
Oznaczenie operacyjne: system 73
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja ?wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja d?wi?kowa: sygna? dwutonowy Belma oraz syrena jednotonowa

Zdj?cie wykonane w 1974 roku podczas ?wicze? zak?adowej stra?y
Fot. Archiwum PSP w Gdyni.