G-03-36 - SD-30

 G-0336 
 GS-3815 


Scania Vabis L23 Merryweather 

Jednostka: Portowa Straż Pożarna w Gdyni
Oznaczenie operacyjne: system 73
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku

Zdjęcie wykonane w 1973 roku podczas ćwiczeń zakładowej straży
Fot. Archiwum PSP w Gdyni.