47-05-16 - SD-30

 470516 
 WRA 812A 


Magirus-Deutz 150 D 10 

Rocznik: 1968
Jednostka: V Oddzia? ZSP Wroc?aw
Teren operacyjny: KRSP Wroc?aw-Psie Pole
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdj?cie wykonano na terenie koszar V Oddzia?u ZSP we Wroc?awiu
Fot. Theo van der Weerden