14-16-12 - GBAM 2/8+8

 141612 
 SN-7190 


Jelcz 003 

Jednostka: ZSP Siemianowice Śląskie (woj. katowickie)
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: syrena jednotonowa

Zdjęcie wykonane w 1976 roku.
Fot. Z archiwum redakcji