47-02-13 - GBA 2,5/16

 470213 
 WRC 697G 


Jelcz 005M 

Rocznik: 1991
Jednostka: II Oddział ZSP Wrocław
Teren operacyjny: KRSP Wrocław-Śródmieście
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBX 11 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma oraz moduł z modulatorem elektronicznym

Zdjęcie wykonano na terenie koszar II Oddziału ZSP we Wrocławiu
Fot. Theo van der Weerden