17-03-11 - GPr-1500

 170311 
 KOA 056B 


Star 29 KZWM 

Jednostka: ZSP Ko?obrzeg (woj. koszali?skie)
Teren operacyjny: KRSP Ko?obrzeg
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja ?wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja d?wi?kowa: sygna? dwutonowy Belma

Zdj?cie wykonano na terenie komendy rejonowej w Ko?obrzegu
Fot. Theo van der Weerden