17-03-11 - GPr-1500

 170311 
 KOA 056B 


Star 29 KZWM 

Jednostka: ZSP Kołobrzeg (woj. koszalińskie)
Teren operacyjny: KRSP Kołobrzeg
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonano na terenie komendy rejonowej w Kołobrzegu
Fot. Theo van der Weerden