08-11-10 - GBA 2,5/16

 081110 
 CZA 274D 


Jelcz 005 & VEB HL900.40 

Jednostka: ZSP Olesno (woj. częstochowskie)
Teren operacyjny: KRSP Olesno
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma oraz moduł z modulatorem elktronicznym

Fot. Theo van der Weerden