17-00-03 - SOp

 170003 
 KOA 212V 


FSO Polonez MR83  

Jednostka: KWSP Koszalin
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja ?wietlna: lampa ostrzegawcza Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja d?wi?kowa: sygna? dwutonowy Belma oraz mikrofon i 2 megafony Unitra Tonsil GDT 14-18/10

Zdj?cie wykonano na terenie komendy wojewódzkiej w Koszalinie
Fot. Theo van der Weerden