01-18-16 - GPr-1500

 011816 
 TW-6268 


Star 29 KZWM - wersja I  

Jednostka: ZSP Nowy Dwór Mazowiecki (woj. stołeczne)
Teren operacyjny: KRSP Nowy Dwór Mazowiecki
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane na początku lat osiemdziesiątych.
Fot. Ze zbiorów Wojciecha Połomskiego