47-02-16 - SD-30

 470216 
 WRA 819A 


Magirus-Deutz 170 D11F 

Rocznik: 1972
Jednostka: II Oddzia? ZSP Wroc?aw
Teren operacyjny: KRSP Wroc?aw-?ródmie?cie
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdj?cie wykonano na terenie koszar II Oddzia?u ZSP we Wroc?awiu
Fot. Theo van der Weerden