46-02-20 - SOp

 460220 
 WLG 520B 


FSO 125p  

Jednostka: ZSP Ciechocinek (woj. włocławskie)
Teren operacyjny: KRSP Aleksandrów Kujawski
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna: lampa ostrzegawcza Elektra LBX 11 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma, modulator elektroniczny
oraz mikrofon i megafon Unitra Tonsil GDT 14-18/10

Zdjęcie wykonano na terenie koszar ZSP Ciechocinku
Fot. Theo van der Weerden